Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lisse
Welkom bij het Witte Kerkje
Prinsessestraat 1
2161 RL Lisse

scriba@swglisse.nl

Heer, onze God,

 

U hebt Uzelf vernederd

om ons te verheffen.

U werd arm,

opdat wij rijk zouden worden.

U kwam tot ons

opdat wij tot u zouden komen.

U werd een mens zoals wij

opdat wij Uw eeuwig leven in ons zouden dragen.

 

U wilde niet alleen in de hemel,

maar ook bij ons op aarde wonen.

U wilde niet alleen hoog en groot zijn,

maar ook zoals wij

nederig en klein worden.

Niet alleen heersen,

maar ook dienen.

 

U wilde niet alleen God zijn

in eeuwigheid,

maar ook voor ons

als mens in de tijd

geboren worden,

leven en

sterven.

Karl Barth (1886-1968)

 

lijdensweek